Publicerad 19 juli 2013 Uppdaterad 19 juli 2013

Jourhavande präst kan försvinna från 112

Möjligheten att prata med jourhavande präst via larmnumret 112 ska tas bort. Det föreslår regeringen. Svenska kyrkan är kritisk.

Den som befinner sig i en akut krissituation kan i dag få samtalsstöd med jourhavande präst genom att ringa 112. 100 000 sådana samtal gjordes förra året. Men nu föreslår alltså regeringen att tjänsten tas bort från larmnumret, uppger Kyrkans Tidning.

Anledningen är att regeringen vill att telefonnumret enbart ska gälla larm som kräver utryckning. I stället ska andra telefonnummer eller webbtjänster användas för att nå jourhavande präst.

Men Svenska kyrkans samordnare för jourhavande präster, Monika Eckerdal, är kritisk.

– Jag tycker att det rimmar dåligt med regeringens nollvision för självmord att ta bort den här möjligheten, säger hon till Kyrkans Tidning, och menar att personer utan telefonabonnemang inte kan ringa något annat nummer än 112.

Enligt TT är även remissinstansen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, negativ till förslaget, då man anser att det är viktigt att människor i kris snabbt får stöd och att jourhavande präst avlastar övriga funktioner i alarmsystemet.

Anders Blom, ledamot i Visions förbundsstyrelse och stiftskonsulent i Skara stift, är inte heller positiv till förslaget.

– Det vore olyckligt, eftersom många människor ringer dit, säger han till Tidningen Vision.

Men han tror inte att ett sådant förslag skulle innebära någon försämring för prästerna.

– Att vara jourhavande präst är ett frivilligt uppdrag, och man kan göra det via kyrkans telefonsjälavård som också är öppen dygnet runt.

 

 

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE