Publicerad 22 februari 2013 Uppdaterad 25 februari 2013

"Jag önskar att vi hade kunna komma överens snabbare. Det har tagit för lång tid , folk far illa när det drar ut på tiden", säger Margaretha Hedengrahn, som förhandlat med arbetsgivaren. Foto: Rickard Kilström

Jobben bort när IT-driften läggs ut

Trenden att lägga ut kommunal IT på privata företag rullar vidare. Senast i raden är Järfälla, där 23 av IT-avdelningens anställda mister sina tjänster.

Timrå, Haninge, Stockholm – listan på kommuner som outsourcar sin IT växer. Senast var det Västerås, som i höstas lade ut IT-driften på företaget Logica.

Och nu har turen kommit till Järfälla kommun som har skrivit avtal med företaget Advania om att sköta IT-tekniken.

Förändringen innebär att IT-avdelningen bantas från 44 tjänster till 21. De flesta som mister jobbet är IT-tekniker.

Arbetsgivaren har velat göra flera avsteg från las-listan och förhandlingarna mellan Vision och arbetsgivaren har varit segdragna. Första förhandlingen skedde i början av november och inte förrän i förra veckan kunde man gå i mål.
totalt är det 14 personer som har sagts upp, resten har fått andra tjänster inom kommunen, berättar Margaretha Hedengrahn, chefsombud för Vision i Järfälla och den som har förhandlat med arbetsgivaren.

– Jag önskar att vi hade kunnat komma överens snabbare. Det har tagit för lång tid, folk far illa när det drar ut på tiden. När det gällde två personer körde vi fast i förhandlingarna, de fick i stället slutföras av Vision på central nivå. Men i slutänden tycker jag att de individuella överenskommelserna blev hyfsade.

Enligt Margaretha Hedengrahn finns oro bland kvarvarande IT-personal för att den nya organisationen är väl slimmad.

– Det ser ut att kunna bli tungt för dem, säger hon.

Carina Nyborg är en av de 21 personer som blir kvar på IT-avdelningen. Hon började jobba med IT i kommunen år 2000 och är nu kundansvarig.

– Det har varit en jobbig period och det är fortfarande jobbigt. Det här har varit en stor process som pågått sedan efter sommaren och det är inte till ända riktigt än. Det finns fortfarande svajigheter men vi börjar se ljuset i tunneln, säger hon.

Är ni tillräckligt många för att klara kvarvarande uppgifter?

– Det är svårt att säga. Det beror på vilka uppdrag vi får in. I dag har vi inte mindre jobb fastän vi är färre.
 

Fakta Var tredje kommun har outsourcat IT

  • En tredjedel av kommunerna har helt eller delvis lagt ut IT på privata företag, visar en undersökning som Tidningen Vision gjorde för ett drygt år sedan. Ytterligare 6 procent funderade på att outsourca.
  • Kommunerna har lagt ut 20 procent av sin drift och sina system på företag, enligt uppskattningar från Cesam (Center för e-samhället på SKL). Landstingen har outsourcat betydligt mindre.
  • Enligt E-delegationen kan en kommun spara 10 procent av kostnaderna genom att lägga ut IT.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE