Publicerad 27 mars 2006 Uppdaterad 3 april 2006

Jobb hotade i Härjedalen

Socialförvaltningen i Härjedalens kommun har under ett antal år gått back med 59 miljoner kronor. För att få balans i ekonomin bör kommunen enligt en konsultrapport skära bort 51 tjänster.

Enligt konsultrapporten som gjorts på uppdrag av socialnämnden är bemanningen inom socialförvaltningen i kommunen på tok för hög. En del verksamheter, demensboenden och några grupper inom hemtjänsten, pekas ut som områden där personaltätheten är långt högre än vad som är brukligt.


 


–Vi har inte haft full kontroll på alla verksamheter, det är bara att konstatera, säger Anna-Lena Andersson (s) socialnämndens ordförande.


 


Men om några uppsägningar kommer att verkställas är ännu oklart. Helt klart är dock att ekonomin inte ser bra ut. Mellan 2000 och 2005 har underskottet inom förvaltningen växt till 59 miljoner kronor och även 2006 räknar kommunen med att få röda siffror.


 


–Vi måste få en budget i balans, men vilka åtgärder det kommer att leda fram till går inte att säga just nu, säger Anna-Lena Andersson.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE