Publicerad 8 november 2011 Uppdaterad 8 november 2011

JO-anmälan avslöjade teknisk miss

I flera år har tekniska kontoret i Jönköping vägrat lämna ut handlingar om kommunens skogsinnehav. Efter en JO-anmälan kommer förklaringen. Kommunen hade inte det datorprogram som krävdes för att kunna läsa de datoriserade handlingarna.

I nära två år har en privatperson engagerad i skogsfrågor förgäves försökt att få ta del av kommunens skogsbruksplan. Materialet mannen vill se är inte känsligt, det är bara kartor och beskrivningar över kommunens skogsinnehav, och hur det ska skötas. S

kogsbruksplanen är inköpt av Skogsstyrelsen för en miljon kronor, enligt SVT:s Jönköpingsnytt.
Skälet till att materialet inte lämnats ut är att tekniska kontoret själv inte kommer åt handlingarna eftersom man inte köpt den programvara som behövs.

Sedan JO-anmälan uppmärksammats i media har tekniska kontoret beslutat att köpa in det nödvändiga datorprogrammet och ska även lämna ut en papperskopia av det begärda materialet till anmälaren.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE