Publicerad 29 juni 2009 Uppdaterad 29 juni 2009

Invasion av gäss problem i parkskötseln

Gässen plågar Malmöborna. Under senare år har stammen exploderat. ”Vi kan inte använda våra gräsmattor”, säger trädgårdsteknikern Arne Mattsson.

Sommarhettan har lagt sig över landet och många söker sig till städernas gröna fickor.  Men i Malmö är det idag svårt att hitta en grönyta som inte är nedbajsad. Klagomålen till gatukontoret om gässens framfart är många.

− Vi har byggt upp parkerna för våra Malmöbor. Men nu kan vi inte använda våra gräsmattor, säger Arne Mattsson, trädgårdstekniker på gatukontoret i Malmö stad.

Han berättar om en formidabel explosion i antalet gäss, främst är det den vitkindade gåsen som ökar. Även grågässen blir fler.

−Den vitkindade gåsen har ändrat beteende fullständigt. Från att ha varit en sträckande fågel är det nu en häckande fågel, säger han.

Stadsmiljön är en relativt skyddad miljö med få naturliga fiender för gässen. Varma vintrar har också gynnat gåspopulationerna. Arne Mattsson tror även att det kortklippta gräset i städerna lockar med sin likhet till miljön i Arktis där den vitkindade gåsen normalt befinner sig sommartid.

Under senare år har närmare 3 000 ägg prickats och knappt 500 gäss skjutits i Malmö stad. Men insatserna har inte räckt för att hålla stammen i schack. Begreppet ”dum som en gås”, verkar inte heller stämma. Gässen är vaksamma och svårskjutna i stadsbebyggelse.

− Vi ska träffa länsstyrelsen, vi måste göra fler åtgärder. I första hand måste vi få göra samma avskjutning som förra året, säger Arne Mattsson.

Problemen med ökande populationer av gäss är inte bara ett lokalt dilemma i Malmö. I Kalmar har man under de senaste fem åren satt upp staket runt tre kommunala badplatser samt i anslutning till en grönyta i staden. I Kalmar är det kanadagässen som ökat kraftigt.

− Det är ett jätteproblem, framförallt vid badplatserna, säger Ronny Gustavsson på gatu- och parkförvaltningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE