Publicerad 12 september 2006 Uppdaterad 12 september 2006

Insatser kring barns död ska utredas

Regeringen har nu skickat ett lagförslag som ska förebygga brott mot barn på remiss. Lagförslaget innebär att en utredning ska göras varje gång ett barn dör till följd av ett brott.Att barn blir brottsoffer och dödas sker fem till sex gånger per år i Sverige. Det uppmärksammade fallet med styvfadern och mamman som vållade pojken Bobbys död är ett exempel. Tanken med lagförslaget, som ska kallas Lex Bobby, är att klarlägga vad samhället känt till om barnet, vad som gjorts och vad som kunnat göras för att skydda barnet.


 


Den nya lagen föreslås träda i kraft i juli 2007.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE