Publicerad 15 september 2011 Uppdaterad 15 september 2011

Ingenjörer får personlig hjälp

Drygt 13 000 medlemmar i Vision är ingenjörer eller tekniker. Yrkesgrupperna har nyligen fått en personlig ombudsman som är särskilt insatt i deras villkor.

–Det handlar om att få ett mer personligt tilltal mot de här yrkesgrupperna och att bli tydligare opinionsbildare. Det ska bli klarare vem som är avsändare, säger Karl Lundberg som arbetar i Stockholm och som är Visions nya personliga ombudsman för ingenjörer och tekniker.

Tekniker och ingenjörer kan nu direkt kontakta den personliga ombudsmannen när de ringer eller mejlar till Vision med frågor om exempelvis yrke, löner och löneutveckling.  Tanken är att det ska gå att få hjälp fortare, eftersom den personliga ombudsmannen är särskilt insatt i de specifika omständigheter som rör yrkesgruppen.

–Det finns till exempel yrkesområden där det är mycket jour och beredskap. Eftersom verksamheten måste fungera dygnet runt krävs då och då insatser utanför ordinarie arbetstid. Då kan det uppstå frågor om arbetsmiljö och ersättning, säger Karl Lundberg.

Karl Lundberg nås via Vision Direkt, men för att svara på frågorna tar han hjälp av kollegor som är specialiserade på yrkesområdet vid förbundets sju center i landet. Det gör att medlemmarna kan få svar baserade på kompetens om de lokala förhållandena.

–Det handlar inte om att jag ska kunna allt, utan att vi som organisation tillsammans har en jättebra kompetens i de här frågorna, säger Karl Lundberg.

Inga nyanställningar görs för att tillsätta positionerna.

–Vi har snarare tydliggjort vem som gör vad,  säger han.

Satsningen på ingenjörer och tekniker beror på att det är en yrkesgrupp där medlemsantalet växer. Med hjälp av den personliga ombudsmannen ska förbundet på ett bättre sätt kunna driva viktiga frågor för gruppen – en sådan är lönen:

– Vi vet att det finns en konkurrens och att löneläget är mycket, mycket lägre i de kvinnodominerade kommunerna än i den privata sektorn. Det är inte okej och skillnaden gör att kommuner börjar få svårt att rekrytera personal med specialistkompetenser, säger Karl Lundberg.

Medlemmar som jobbar med HR- och personalfrågor är en annan grupp som fått en personlig ombudsman. Thomas Brunkert heter han och enligt honom är tanken att belysa en yrkesgrupp som hamnat i skymundan.

–Personalvetarnas yrkesroll är klurig ibland. De ska vara arbetsgivarens representant i vissa frågor och drivs samtidigt av ett rättvisepatos att värna medarbetarnas bästa. Det är inte alltid lätt att förena och då kan fackförbundet behövas, säger Thomas Brunkert. 

Stig-Georg Sundqvist som är personalkonsulent i Piteå kommun har en lång yrkeskarriär bakom sig. Genom åren har han sett trender i hur personalvetares kompetens värderats.

I det dagliga arbetet tror han inte att han kommer att få så stor användning av den personliga ombudsmannen, men om han skulle komma på kant med sin arbetsgivare tycker han det vore bra att få stöd av någon som är insatt i hans uppdrag.   

–Om arbetsgivaren skulle vilja genomföra en förändring som innebär att det inte ska finnas något personalstöd och att min yrkesroll inte alls behövs kan jag tänka mig att jag skulle behöva stöd, säger Stig-Georg Sundqvist.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE