Publicerad 25 juli 2014 Uppdaterad 25 juli 2014

Ingen utmaning – då söker ingenjören nytt jobb

Hälften av ingenjörerna söker ett nytt jobb när arbetsgivaren inte längre erbjuder nya utmaningar, enligt en undersökning.

 

Av de ingenjörer som varit yrkesverksamma i 6-15 svarade hela 62 procent att de ville byta jobb på grund av att de inte längre fick några utmaningar på jobbet. I den här gruppen var många också missnöjda med lön och förmåner på sin nuvarande arbetsplats.

15 procent av ingenjörerna i undersökningen ville också byta jobb på grund av de har svårt att få balans mellan arbete och fritid.

Undersökningen gjordes av jobbsajten och rekryteringstjänsten Ny Teknik jobb och 310 ingenjörer har svarat på frågorna.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE