Publicerad 30 januari 2002 Uppdaterad 30 januari 2002

Huddinge kan få förarlös spårtaxi

Om ett antal år kan förarlös spårtaxi bli verklighet i Kungens kurva i Huddinge. Kommunen har valts ut att ingå i ett EU-projekt som ska utreda detta framtida kommunikationssystem. Övriga deltagare är Cardiff i Storbritannien, Eindhoven i Holland och Ciampino, en förort till Rom.  

Projektet har fått stöd av EUs energiforskningsprogram. Huddinge har fått 700 000 kronor under en period av 30 månader och kommunen bidrar själv med lika mycket. Företagen Transek och LogistikCentrum deltar tillsammans med kommunen i projektet.


Kungens kurva räknas som en av norra Europas största handelsområden. Ända sedan Ikea etablerades där på 1950-talet har området växt. Många andra företag har kommit till på senare år. Nu trängs bilisterna på parkeringsplatserna och köerna växer. Frågan är hur de lokala trafikproblemen ska lösas.


–Det är ett stort område där de interna kommunikationerna behöver förbättras, säger Nils-Erik Selin, planeringssekreterare i Huddinge kommun. Det vore bra om man kan hitta ett lokalt transportssystem som får förbindelser med tunnelbanan i Skärholmen och med den snabbspårväg som nu planeras och som ska passera genom Kungens kurva.


Nu ska han och hans kolleger studera tekniken med förarlös spårtaxi och se om den passar i Kungens kurva. Sannolikt blir det ett högbanesystem som går i luften.


–Tekniken är ganska oprövad. Den finns etablerat på några få platser i världen i ganska små provbanesystem och på en del flygplatser för att hantera lokala transportbehov.


Han liknar det förarlösa spårtaxisystemet vid en avancerad form av kabinbana i en skidbacke som byggts ut i ett spindelnät och som far runt i cirkel i snabbare hastighet.


Det kommer att dröja innan den förarlösa spårtaxin förverkligas i Huddinge. Nils-Erik Selin ser det som ett framtidsprojekt. Kanske är det verklighet om 20 år.


Han inleder projektarbetet med att åka på en startkonferens i Cardiff den 7 – 8 februari. Där ska en provbana byggas småningom.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE