Publicerad 11 juni 2013 Uppdaterad 11 juni 2013

Hot vanligt bland inspektörer

Fyra av tio livsmedelsinspektörer och miljö- och hälsoinspektörer har utsatts för hot. Men värst drabbade är djurskyddsinspektörer, visar en ny undersökning.

Fackförbundet Naturvetarna har undersökt hur ofta inspektörerna utsätts för hot i sitt arbete. Värst utsatta är djurskyddsinspektörerna – 70 procent uppger att de hotats.

–Situationen är oacceptabel. Arbetsgivarna måste ha bättre beredskap för hur hot och våld mot tjänstemän ska hanteras. Det gäller framför allt hot på nätet. Enligt undersökningen framgår det att arbetsgivaren inte alltid hanterar dessa hot som en del av inspektörernas arbetsmiljö, säger utredaren Kristofer Jervinge i ett pressmeddelande.

10 procent av djurskyddsinspektörerna och 4 procent av livsmedels- hälso- och miljöinspektörerna som besvarat enkäten uppger att de utsatts för våld i tjänsten.

För att få bukt med problemen tycker Naturvetarna att det bör finnas tydligare krav på att arbetsgivaren ska anmäla hot och våld som rör arbetet. Dessutom bör alla inspektörer få ett utökat skydd i lagstiftningen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE