Publicerad 1 juli 2013 Uppdaterad 2 juli 2013

Hot mot energibolagets telefonister

Det nya sopsystemet i Uddevalla har rört upp starka känslor. Personalen i Uddevalla energis kundservice har under flera veckor utsatts för hot och kränkningar.

– Alla tjejer i kundtjänst får dagligen ta emot samtal med könsord och kränkningar och fått höra att de är inkompetenta. I några fall har det handlat om riktiga hotsituationer, säger Christina Johansson, marknads- och personalchef på Uddevalla energi.

Det nya sopsystemet infördes i början av juni. Nu ska invånarna ha två tunnor i stället för en. En för brännbart och en för matavfall. Sedan dess har stämningen varit upprörd och de anställda i Uddevalla energis kundtjänst har fått ta emot många obehagliga samtal. Vid ett tillfälle ställde en person in en soptunna i receptionen.

Kombinationen med väldigt många samtal och dessutom flera med kränkningar har satt personalen under hård press i flera veckor.

–En tjej som fick ett samtal där en person sa ”jag vet var du bort, jag ska slänga mina sopor i din trädgård” gick hem och blev sjukskriven, säger Christina Johansson.

Arbetsgivaren och Vision, som har många medlemmar på Uddevalla Energi, har vidtagit flera åtgärder för att stötta personalen. Cheferna har varit extra ofta på plats för att peppa och stötta och facket har ordnat möten där personalen har fått tala ut om sina jobbiga samtal.

Extrapersonal har satts in och även en renhållningsarbetare med bra kunskaper om hur det ser ut vid fastigheterna har hjälpt till med samtalen. De anställda har erbjudits hjälp hos företagshälsovården och öppettiderna i kundservicen har begränsats för att ingen ska behöva arbeta ensam.

Trots att de kränkande samtalen fortsätter att komma dagligen har Christina Johansson fått indikationer på att omfattningen börjar minska.

–Nu har de allra flesta haft sin första hämtning med det nya systemet. Jag tror det börjar vända nu. Efter att lokalpressen skrev om hoten har vi fått många mejl från kunder som är nöjda. Det har stärkt personalen i kundservicen, säger Christina Johansson.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE