Publicerad 10 mars 2009 Uppdaterad 11 mars 2009

Högst löner i Uppsala läns landsting

Läkarsekreterarna tjänar bäst i Stockholm, audionomerna tjänar bäst i Kalmar och IT-teknikerna tjänar bäst i Uppsala. Det visar SKTF-tidningens undersökning av SKTFarnas löner i landstingen.

SKTF-tidningen har frågat landstingen om medianlönerna för några av de största SKTF-grupperna. Löneskillnaderna mellan landstingen är inte särskilt stora men statistiken visar att landstinget i Uppsala län har de högsta lönerna i sju av de nio yrkesgrupperna som har undersökts: ekonomiassistenter, telefonister, kanslister, tekniker, IT-tekniker, medicintekniska ingenjörer och tandsköterskor.

Vivianne Lövgren, SKTFs avdelningsordförande i Uppsala läns landsting, är förvånad över siffrorna.

–Vi har jobbat mycket med att få större lönespridning i våra grupper, det kan vara en förklaring, säger hon.

Att Uppsala har de högsta lönerna för tandsköterskor är inte lika förvånande för Vivianne Lövgren.

–Vi har gjort ett jättejobb med att förklara för dem att det är bra med större lönespridning och mer individuella löner. Nu ska vi sätta igång med samma arbete bland läkarsekreterarna.

De lägsta lönerna är mer utspridda i landstingen. Läkarsekreterarna har till exempel lägst lön i Jämtland medan tandsköterskorna ligger lägst i Värmland. Landstinget Gävleborg, som under 2008 redovisade ett underskott på 174 miljoner kronor, har lägst löner i tre yrken: audionomer, kanslister och IT-tekniker.

Statistiken visar också att löneskillnaderna mellan landstingen är mycket små i de stora, kvinnodominerade SKTF-grupperna läkarsekreterare och tandsköterskor. Tandsköterskorna i det landstinget som har högst löner tjänar bara 1 100 kronor i månaden mer än de som jobbar i landstinget som betalar minst. Motsvarande siffra för läkarsekreterarna.

I mansdominerade yrken som IT-tekniker och medicintekniska ingenjörer är löneskillnaderna mellan landstingen betydligt större, omkring 5 000 kronor i månaden.

Se lönestatstiken under "Dokument" upp till höger.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE