Publicerad 12 maj 2009 Uppdaterad 15 maj 2009

Högre lönelyft i kommunala bolag

SKTFarna i de kommunala bolagen fick löne­ökningar på 5,4 procent i snitt förra året. Det är mer än SKTFs medlemmar i kommunerna som fick 4,7 procent. Högst lönelyft i bolagen fick cheferna.

Mats Andersson är ombudsman på SKTF och ansvarar för KFS-avtalet som rör medlemmarna i kommunala bolag. Han tror att den högre löneutvecklingen beror på att konkurrensen om arbetskraften från den privata sidan är tuffare i bolagen än i kommunerna.

–Om man ser till energiområdet, den största branschen inom KFS, så finns det en stor konkurrerande arbetsmarknad på den privata sidan. Det påverkar ju lönerna, säger Mats Andersson.

En jämförelse med lönerna 2007 visar att cheferna har haft bäst löneutveckling. Vissa chefsgrupper har fått löneökningar på uppemot 10 procent.

Löneavtalet mellan SKTF och arbetsgivarorganisationen KFS är ett så kallat sifferlöst avtal. Det innehåller inga procentsatser om löneökningar. Tanken med avtalet är att det ska vara mer flexibelt. Lönerna ska lättare kunna anpassas efter löne­utvecklingen hos de privata konkurrenterna.

Mats Andersson tycker att 2008 var ett bra år med ett genomsnittligt lönelyft på 5,4 procent. Frågan är vad som händer i dessa dåliga tider när det inte finns någon siffra som garan­terar ett visst löneutfall.

–Det är väl sannolikt att det kommer att påverka, men förhoppningen är att det här är kloka arbetsgivare som värnar om de anställda, säger han.

På energibolaget Jämtkraft, med 290 anställda och ett 90-tal SKTF-medlemmar, märks konkurrensen om arbetskraft­en tydligt i vissa yrkesgrupper. Det säger Sven-Erik Trulsson avdelningschef och SKTF-ordförande.

–Ett antal ingenjörer har valt att lämna oss och gått till den privata sidan. Ofta har det varit en lönefråga, säger han.

På Jämtkraft är konkurrensen allra hårdast om kvalificerade tekniker och ingenjörer.

–Även personal som säljer el har haft en bra löneutveckling.

SKTFs medlemmar på Jämtkraft fick drygt 4 procent högre lön­er 2008. Årets löneöver­syn är just klar och gav 3,6 procent. Sven-Erik Trulsson är inte särskilt orolig för att lågkonjunkturen kommer att leda till försämringar för medlemmarna.

–Många energibolag är relativt välmående, människor behöver energi även när det är dåliga tider. Men det är klart att många mindre bolag har det kärvt. Företagen får göra sina bedömningar av hur mycket lönerna ska öka. Men gör man ingenting riskerar man att tappa kompetens, säger Sven-Erik Trulsson.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE