Publicerad 27 februari 2008 Uppdaterad 27 februari 2008

Heroin på recept i Danmark

Snart kommer tunga missbrukare i Danmark att kunna få gratis heroin utskrivet av läkare. Den nya behandlingsmetoden skall hjälpa narkomanerna till ett värdigare liv där de slipper tigga, stjäla och prostituera sig för att få pengar till knark.

70 miljoner danska kronor ska läggas på försöksverksamheten beslutade folketinget nyligen.


Tanken är att heroinet ska ingå i en ambitiös behandlingsplan som också ska innefatta drogersättningen metadon. Bara cirka 500 av Danmarks ungefär 15 000 tunga missbrukare väntas kunna komma i fråga för behandlingen.


Den danska diskussionen om läkarordinerat heroin startade redan på 90-talet. Motståndarna har hävdat att åtgärden skulle ses som att staten legaliserar droger. Förespråkarna har hänvisat till nedåtgående kurvor för både brott och missbruk i Holland och Schweiz.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE