Publicerad 23 augusti 2007 Uppdaterad 23 augusti 2007

Hemtjänstpersonal får träna på arbetstid

Under nio månader ska ett hemtjänstlag i en av Göteborgs stadsdelar få träna på schemalagd arbetstid. Projektet ska sedan utvärderas.Ett av stadsdelen Backas hemtjänstlag ska få träna på schemlagd arbetstid. I gruppen ingår 22 personer. Det skriver Göteborg stads tidning Vårt Göteborg.


 


Tanken är att de anställdas hälsa ska förbättras och att de ska må bättre på jobbet. Träning på arbetstid är också en viktig jämställdhetsfråga, eftersom det länge varit praxis att mansdominerade yrkesgrupper som brandmän och försvarsanställda fått träna på arbetstid, menar företrädare för stadsdelen.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE