Publicerad 1 september 2006 Uppdaterad 1 september 2006

Hembesök ger längre liv

Ett par hembesök från en distriktssköterska eller hemtjänstassistent gör att pensionärer lever längre, mår bättre och behöver mindre sjukvård. Det visar en studie från Umeå universitet.

Under två års tid fick omkring 200 personer äldre än 75 år i Nordmalings kommun hembesök av en distriktssköterska eller hemtjänstassistent en gång i halvåret.


 


De informerade pensionärerna om saker som livsstilsfaktorer som kan leda till diabetes, att äta nyttigt, hur man går med stavar. Dessutom gjorde de balansövningar och diskuterade risker i hemmet, rapporterar Vetenskapsradion.


 


Under försöket började många motionera och betydligt fler än tidigare vaccinerade sig mot influensa. Effekterna på de gamlas hälsa visade sig tydligt, enligt forskaren Klas-Göran Sahlén på enheten för epidemiologi och folkhälsa vid Umeå universitet.


 


De akuta sjukvårdsbesöken minskades med 75 procent liksom oro och problem med smärta. Dessutom avled betydligt färre personer i försöksgruppen under de två åren jämfört med en kontrollgrupp som inte fick hembesök. Det förklarar Klas-Göran


 


Sahlén med att besöken skapar en känsla av trygghet och att deltagarna känner sig uppmärksammade.


Klas-Göran Sahlén menar att samhället skulle spara pengar på obligatoriska hembesök.


 


–De vinster man gör i form av minskad hemtjänst och minskade akuta läkarbesök och sjukvårdskonsumtion uppväger de kostnader som hembesöksverksamheten ger, säger Klas-Göran Sahlén.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE