Publicerad 31 januari 2008 Uppdaterad 31 januari 2008

Hårdare krav kan ge fler bidragstagare

Nu ska det bli svårare att bli förtidspensionär. Därför befarar socialtjänsten och försäkringskassan i Växjö att fler kommer att söka socialbidrag.


–För individen kan det bli dramatiska förändringar, säger Sven Olofsson som är förvaltningschef i Växjö kommun med ansvar för socialtjänsten.


 


Från och med i år ska det krävas mer för att få bli förtidspensionär och reglerna för dem som redan är sjuka ska stramas upp. Det har riksdag och regering beslutat. Det kan betyda att fler blir utan pengar och då kommer till socialtjänsten och söker socialbidrag i stället. För att möta de nya klienterna har försäkringskassan och socialtjänsten i Växjö inlett ett samarbete.


 


–Med de nya reglerna blir det fler som inte har rätt till sjukersättning. Vi måste vara förberedda på det och skapa ett tätare samarbete med socialtjänsten än vad vi har i dag, säger Lars Thorstensson, områdeschef på Försäkringskassan i Växjö.


 


Enligt Lars Thorstensson är det framförallt tre grupper som riskerar att hamna mellan stolarna och som eventuellt kommer att tvingas söka socialbidrag:


 


*Personer som har tidsbegränsad sjukersättning.


*Personer som har haft sjukpenning i mer än ett år.


*Personer som varit sjukskrivna i mer än ett halvår och som bedöms vara tillräckligt friska för att kunna ta ett annat arbete än det man varit sjukskriven från.


 


Men för att få socialbidrag gäller helt andra regler än för att få sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning eller a-kassa. Om man är gift eller lever tillsammans med någon som har en god inkomst kan det betyda att man blir utan socialbidrag. Och den som äger sin bostad, har en nyare bil eller en pensionsförsäkring kan inte räkna med att få behålla dem.


 


–Lagen säger tydligt och klart att vad som gäller: har man tillgångar som går att sälja får man göra det först, säger Sven Olofsson, förvaltningschef för socialtjänsten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE