Publicerad 6 december 2007 Uppdaterad 7 december 2007

Hårda anklagelser mot HVB-personal

Personal på ett HVB-hem i Uppsala anklagas för att ha druckit alkohol på en resa tillsammans med ungdomar från hemmet.I TV3-programmet Insider riktas en rad allvarliga anklagelser mot A.R.T. Institutet i Uppsala, som är ett HVB-hem (hem för vård eller boende) för barn och unga mellan sju till 20 år som av olika skäl inte kan bo hemma. Bland annat ska personalen enligt TV3 ha druckit alkohol och gått på strippklubb under en resa till USA som gjorts tillsammans med ungdomarna på behandlingshemmet.


 


I ett uttalande på behandlingshemmets hemsida medger vd:n Sara Larsdotter att personalen under en resa på sin lediga tid druckit alkohol och gått på strippklubb. Hon skriver också att A.R.T. Institutet att aldrig accepterar alkohol i något sammanhang som har med de boende att göra och att personalen fått skarp kritik för det inträffade.


 


Även länsstyrelsen i Uppsala reagerar på uppgifterna om att det skulle ha förekommit alkohol på resan.


 


– Det fördömer vi helt, det tar vi avstånd ifrån. Det spelar ingen roll om man är ledig eller inte. Så om det visar sig stämma är det något vi kommer att vara kritiska mot, säger Elisabet Reimer som arbetar med individ- och familjeomsorgsärenden på länsstyrelsen.


 


Länsstyrelsen kommer nu att göra en omfattande inspektion av behandlingshemmet, efter att ordföranden i barn- och ungdomsnämnden gjort en anmälan. Länsstyrelsen kommer bland annat att prata med personalen, ledningen, de barn som vill, deras vårdnadshavare och kommunerna som anlitar behandlingshemmet.


 


Målet med inspektionen är att rätta till eventuella brister, men länsstyrelsen har också befogenhet att stänga behandlingshemmet om de tycker att det är nödvändigt.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE