Publicerad 1 juli 2014 Uppdaterad 2 juli 2014

Handläggare hotas vid byggplaner

Protester mot att Stockholm stad förtätas är många gånger hotfulla. Stadsbyggnadskontoret har nu tvingats anlita väktare för att skydda personalen.

140 000 bostäder ska byggas i Stockholms stad till år 2030, enligt beslut från kommunfullmäktige. Men för varje förtätningsprojekt följer en protestgrupp som tar till hot, skriver Tidningen Årsta/Enskede.

– Ibland har det handlat om att vi har fått vykort med otrevliga bilder och budskap till jobbet innan ett (samråds)möte. Det har också hänt att kollegor har fått sina adress- och personuppgifter utlagda på en Facebook-grupp, säger en handläggare på stadsbyggnadskontoret till tidningen.

Stadsbyggnadskontoret anlitar nu väktare vid samrådsmöten för att skydda personalen. De anställda uppmanas också att inte besöka mötena ensamma och att alltid åka därifrån i förbokad taxi.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE