Publicerad 21 januari 2014 Uppdaterad 29 januari 2014

I samband med att Jönköpings kommun håller på att byta olje- mot fjärrvärme beställde Thomas Olsson elarbete från en firma som hade direktupphandlats, eftersom avtal saknades. Foto: Veronika Lax

Han tvingas bryta mot lagen

Bryta mot lagen om offentlig upphandling, LOU, eller låta bli kommunens eller landstingets obligatoriska uppgifter? Upp­handlare och beställare ställs inte sällan inför valet mellan dessa två regelbrott.

– Det är en ständigt pågående soppa och en känsla av maktlöshet och frustration. Jag gör ju fel hur jag än gör vid sådana tillfällen, säger Thomas Olsson, energiingenjör i Jönköpings kommun, som ofta beställer tjänster för tekniska kontorets räkning.

Han är inte ensam. Tidningen Vision har haft kontakt med ett tjugotal upphandlare och beställare och nästan alla säger att de, mer eller mindre regelbundet, har utsatts för detta moment 22.

Situationen uppstår när nya avtal mellan offentlig sektor och leverantörer inte blir klara innan de gamla går ut. Det kan hända även om upphandlarna är ute i god tid så som lagen kräver. Det är i stället de många överklaganden av upphandlingar som är problemet.

– Leverantörer som blir utan kontrakt överprövar ofta slentrianmässigt till förvaltningsrätten. Det kostar dem inget så de har inget att förlora, säger Marja-Leena Engren, upphandlare i Järfälla kommun.

Enligt Tidningen Visions källor har domstolarna vid överprövningar ibland handläggningstider på flera månader och till och med år, vilket alltså kan göra att myndigheter står utan avtal under en tid. Och utan avtal går det, med få undantag, inte att köpa varor eller tjänster utan att bryta mot LOU.

– Men verksamheten måste fungera så vi tvingas göra direktupphandlingar. Rätt eller fel, men vad ska man göra?

Så beskrivs läget av flera som tidningen pratat med.

I Jönköpings kommun uppmärksammades tekniska kontorets otillåtna direktupphandlingar i lokalmedia vid ett flertal tillfällen förra året när kommunens egna revisorer och politikerna kritiserade tjänstemännen för brott mot LOU.

– Det kändes hopplöst och vi fick skäll från alla håll. Det var inte roligt, även om jag som person är rätt bra på att ta sådant, säger Thomas Olsson.

Arbetssituationen blev ohållbar. Tillsammans med Visions lokalavdelning i Jönköping krävde Thomas Olsson och hans kollegor att arbetsgivaren skulle ta fram riktlinjer för hur de skulle agera. Lösningen blev en tillåtelse för upphandlingsenheten att göra tillfälliga direktupphandlingar.

– Egentligen var det väl fortfarande ett brott mot LOU, men med arbetsgivarens godkännande.

Sedan 2010 har Konkurrens­verket möjlighet att stämma upphandlande myndigheter i domstol. Hittills har cirka 1 500 tips kommit in. De allra flesta gäller kommuner.

Men de kunde ha varit många fler. Inga av de otillåtna direktupphandlingar som upphandlare och beställare har berättat om för Tidningen Vision har anmälts.

– Mörkertalet är stort, vilket delvis kan bero på att man inte vet att det är en lagöverträdelse. Om ingen upptäcker det är det lätt att glida undan, bekräftar Malin de Jounge, biträdande chef på Konkurrensverkets avdelning för tillsyn över offentlig förvaltning.

I fall där samhällsåtaganden anses vara ”synnerligen brådskande” kan det trots allt vara okej med tillfälliga direktupphandlingar. Men det är inte lätt att veta vilka fall det gäller, då de har bedömts olika av olika kammarrätter, enligt ett examensarbete vid Lunds universitet. En statlig utredning, som ska vara klar i sommar, ska dock undersöka möjligheten att tillåta direktupphandling under pågående överprövning.

Fakta Lagen om offentlig upphandling

  • Gäller bland andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt deras bolag.
  • Innebär kortfattat att ett köp av en vara eller en tjänst för mer än 270 964 kronor måste annonseras så att leverantörer får samma möjlighet att lämna anbud på ett kontrakt.
  • Vinnare i upphandlingen är det bud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, förutsatt att kraven från myndigheten är uppfyllda.
  • Övriga som lämnat anbud och har invändningar mot upphandlingsprocessen kan utan kostnad begära överprövning hos förvaltnings­rätten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE