Publicerad 9 september 2011 Uppdaterad 9 september 2011

Häftiga skyfall sätter press på kommuner

Ett varmare klimat med allt häftigare regn kan bli en börda för landets kommuner. Ett skyfall över Kungsbacka har satt hård press på kommunens VA-verksamhet.

På kvällen den 14 augusti föll 73 millimeter regn över Kungsbacka. 200 fastigheters källare översvämmades. Denna typ av häftiga regn, som förväntas bli vanligare vid ett varmare klimat, kommer att sätta hård press på kommunernas VA-anläggningar.
–När det kommer extrema mängder regn på kort tid, då finns det inget kommunalt ledningsnät som klarar av det, säger Anders Jansson, VA-chef i Kungsbacka, till kommunens hemsida.

Flera fastighetsägare kräver nu att kommunen ska betala självrisken för översvämningsskadorna. Ledningsnätet var inte tillräckligt dimensionerat, menar de. Frågan utreds just nu och skulle fastighetsägarna få rätt innebär det stora kostnader för kommunen. VA-personal i Kungsbacka spolar just nu ledningar och granskar de delar av VA-nätet som var hårdast utsatta under skyfallet.

Även i andra delar av Halland kom stora regnmängder den 14 augusti.
Lennart Lorick, VA-chef i Halmstad och Laholm, menar att de ledningar som byggs i dag är bra och att problemen finns i de ledningsnät som lades ut på 50-, 60- och 70-talen.
–Vi tror att vi alltid är skyddade från naturens nycker, men det är vi inte, säger han till Sveriges Radio Halland.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE