Publicerad 13 maj 2013 Uppdaterad 13 maj 2013

Gemensam framtid byter till Equmeniakyrkan

Efter två års debatt byter nu Gemensam framtid till Equmeniakyrkan. Det nya namnet fick en överväldigande majoritet vid omröstningen.

För snart två år sedan gick Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistförbundet och Svenska Missionskyrkan ihop och bildade en gemensam kyrka med det provisoriska namnet Gemensam framtid.

Under kyrkokonferensen i Karlstad i helgen togs beslutet om det nya namnet Equmeniakyrkan.

Namnfrågan har debatterats flitigt sedan sammanslagningen men beslutet om det nya namnet togs med stor majoritet, 81 procent.

– Äntligen har vi ett namn som kan bli ett tydligt varumärke som vi kan bygga på. Det här namnet påminner både om vår ekumeniska historia och är samtidigt ett konstruerat namn som vi kan fylla med innehåll, säger kyrkoledaren Lasse Svensson, i ett pressmeddelande.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE