Publicerad 4 juni 2010 Uppdaterad 7 juni 2010

Gatubolaget gör sig av med konsulterna

Göteborgs stad säljer Gatubolagets konsultverksamhet. Totalt berörs 120 anställda, varav ett 70-tal SKTF-medlemmar. ” Det känns oroligt”, säger Jan-Åke Bengtsson, som jobbat på företaget i 40 år.

Göteborgs stad har under ett par år utrett framtiden för Gatu­bolaget. I våras fick bolagsledningen i uppdrag att bilda ett dotterbolag av konsultverksamheten för att kunna sälja den i framtiden.

Men när det blev klart att staden ville sälja konsultdelen sa­de nio chefer upp sig och gick till ett privat företag. 

– För att snabba på försäljningsprocessen och för att det ska finnas något kvar att sälja hoppar man över steget med dotter­bolag och säljer konsultdelen med en gång, säger Lars Hartman, SKTFs klubbordför­ande på Gatubolaget.

SKTF har haft ett medlems­möte och Lars Hartman säger att många anställda känner en oro inför framtiden. Bland annat för att många konsulter ska bli rekryterade av konkurrenter innan försäljningen är klar och att intresset bland köparna ska svalna.

Orsaken till att konsultverksamheten ska säljas är den skärpta konkurrenslagstiftning­en. Tidigare har Gatubolaget sålt konsulttjänster till såväl kommu­nala bolag som andra kommuner.

Med den skärpta lagen blir det bara tillåtet att sälja till förvaltningarna inom Göteborgs stad. Det tror bolagsledningen blir för liten volym för att kunna behålla konsultverksamheten. Gatubolaget räknar med att ha en köpare klar till slutet av juni.

– Jag är inte alls säker på att den som bjuder högst får köpa, det är många delar som ska vara uppfyllda, säger Anneli Snobl, vd för Gatubolaget.

– Det ska vara en stabilt före­­tag som vill satsa i regionen och personalen ska känna förtroen­de för den nya arbetsgivaren.

Gatubolaget har i en webb­enkät frågat personalen var de kan tänka sig att arbeta i framtiden.

– Där ser vi vilka konsultföre­tag som toppar listan. Det vik­ti­gaste är att vi hanterar skatte­betalarnas pengar på ett bra sätt. Att sälja konsult­er till före­tag som de inte är intresserade av att jobba i blir en väldigt dålig affär för alla, säger Anneli Snobl.

Gatuingenjör Jan-Åke Bengtsson mäter upp längder, bredder och ytor på vägar, gator och cykelbanor. Dessa data används sedan som underlag när man gör beräkningar på upphandlingar för gatuunderhåll.

– Normalt är det ju positivt med utveckling, att prova på något nytt.  Men det här känns inte så roligt, för man vet ju inte vad som väntar, säger han.

Jan-Åke Bengtsson är 60 år och har jobbat på Gatukontor­et sedan han som 20-åring tog studenten på fyraårig teknisk linje. Han hade helst velat fortsätta att jobba för kommunen.

– Det känns som fel utveck­ling att lämna det här efter 40 år. Att jobba för Göteborg innebär en viss känsla när man har gjort det i så många år, säger han.

Samtidigt tycker han det är svårt att säga något om fram­tid­en. Allt hänger på vilket företag som tar över.

När konsultdelen säljs innebär det en så kallad verksamhets­övergång. Alla anställda som vill får följa med till den nya arbets­givaren och får behålla sina nuvarande anställningsvillkor under 12 månader.

– Så som det här har utvecklats är verksamhetsövergång det enda och bästa alternativet, säger Lars Hartman.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE