Publicerad 21 mars 2013 Uppdaterad 21 mars 2013

Fyra av tio positiva till att sälja fastigheter

Fyra av tio kommunalråd kan tänka sig att sälja kommunala fastigheter till externa ägare. Totalt är marknaden värd 870 miljarder kronor.

Tidningen Dagens Samhälle har frågat samtliga kommun- och landstingsordföranden i landet om de kan tänka sig att sälja delar av sitt fastighetsbestånd. Fyra av tio svara ja och sex av tio har fått förfrågningar från externa aktörer att sälja.

Enligt tidningen är det först på senare år som intresset för offentligt ägda verksamhetsfastigheter, så kallade samhällsfastigheter, tagit fart. Startskottet var 2007 då Härnösand sålde 43 fastigheter.

Hittills är det få kommuner som sålt fastigheter till privata företag men enligt Dagens Samhälle förutspår branschexperter en boom.

Kommunerna anger flera skäl till att det kan vara bra att sälja. Det kan vara för att få loss pengar eller hitta nya ägare med idéer för att förvalta fastigheterna, till exempel när det gäller hållbara miljö- och klimatlösningar. Nackdelen som nämns är att kommunen kan hamna i känsliga lägen om man inte har kontroll över fastigheterna. Till exempel om man sitter fast i långa hyreskontrakt med externa ägare och årskullar i skolorna blir större eller mindre.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE