Publicerad 2 juni 2014 Uppdaterad 2 juni 2014

”Fult fastanställa sommarvikarier”

Sommarvikarier som får en fast anställning i botten kan låta som en god idé. Lite fult, tycker dock Vision om det nya greppet på Skånes universitetssjukhus.

Nyutexaminerade medicinska sekreterare erbjuds sommarvikariat på Skånes universitetssjukhus, SUS,  i Malmö och Lund med en tillsvidareanställning i grunden.

Något som Vision inte gillar.

– Risken finns att de som anställs så hamnar i en form av pooltjänstgöring efter sommarvikariatet, där man blir anvisad att jobba på ett ställe i några veckor och ett annat ställe under begränsad tid därefter, säger Ingalill Löfquist, ledamot i Visions sektionsstyrelse 6 i Region Skåne.

Hur många som drabbats vet hon inte, men ett par medlemmar har hört av sig om situationen.

– Det kom som en blixt från klar himmel. Och det är lite fult av arbetsgivaren, men jag antar att man gör så för att binda upp personal. Arbetsgivaren har ju svårt att få tag på folk, mycket på grund av att
lönen inte hänger med.

Ingalill Löfquist uppmanar därför sökande att kräva mer av regionen.

– Sök nytt jobb i stället för att låta dig flyttas runt godtyckligt, säger hon och menar att chansen till ett fast jobb på en specifik tjänst är stor.

Gudrun Berggren, HR-chef, säger att syftet är att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det kan vi vara genom att erbjuda stabila anställningsvillkor. Vi vill, tvärtemot vad Vision säger, komma ifrån de korta vikariaten där det finns brist, säger hon.

Gudrun Berggren medger att personen efter ett vikariats slut kan bli förflyttad till en annan arbetsplats.

– Ja, i första hand inom verksamhetsområdet och sedan inom samma division. I sista hand blir det på annan ort, säger Gudrun Berggren, som understryker att erbjudandet är frivilligt.

– Man måste inte tacka ja till en fast anställning.

Enligt Visions jurist, Karl Lundberg, är det ovanligt att hantera sommarvikarier på detta sätt.

– SUS är det enda stället jag har hört talas om som gör så. Men det är inte formellt förbjudet, säger han.

Han rekommenderar att de som anställs själva lyfter frågor om till exempel vem som är närmaste chef innan de skriver på ett anställningskontrakt.

– Man kan också säga att man vill prata lön på nytt efter sommaren, när försöksperioden är slut. Arbetsgivaren har i och för sig ingen skyldighet att gå med på det, men man kan alltid ta upp det till diskussion.

Fakta Tips till dig som anställs som sommarvikarie med fast tjänst i botten

1. Fråga arbetsgivaren om möjligheten att diskutera ny lön direkt efter sommarvikariatet.
2. Fråga vem som är din chef och var din grundplacering är. Finns det risk att du flyttas till en annan ort?
3. Ta kontakt med din lokala fackliga företrädare angående dina villkor.
4. Ställ så många frågor du kommer på kring din anställning.
Källa: Karl Lundberg, Vision
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE