Publicerad 12 december 2013 Uppdaterad 12 december 2013

Frikyrka inför larmtelefon mot mutor

Det sprider sig i kommunerna. Nu inför även Equmeniakyrkan en whistleblowerfunktion dit anställda kan vända sig om man misstänker mutor eller oegentligheter inom organisationen.

Göteborg, Enköping och Lidingö finns bland de kommuner som infört så kallade whistleblowerfunktioner. Nu tar även Equmeniakyrkan, som är en sammanslagning av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistförbundet, efter.

–Vi gör det i preventivt syfte. Vi har samarbetsprojekt i bland annat Ryssland, Kina, Indien och i Centralafrika, där vi vet att korruptionen är hög och där vi ibland hamnar i svåra situationer, säger Bertil Svensson, koordinator för Equmeniakyrkans internationella arbete.

En whistleblowerfunktion innebär att man som anställd anonymt kan slå larm om man tror att någon kollega tagit emot en muta eller gynnat sig själv på ett olämpligt sätt. Enligt Bertil Svensson ska den person som ska ta emot tips finnas utanför kansliet, eventuellt kan det bli någon inom styrelsen.

Larmfunktionen är en del av en ny antikorruptionspolicy för Equmeniakyrkan. I policyn finns också en gräns för hur dyra gåvor man får ta emot som anställd inom samfundet. Värdet av gåvan får inte överskrida 225 kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE