Publicerad 25 januari 2012

Framtidsjobben finns i vård och omsorg

Unga som vill vara säkra på jobb i framtiden ska sikta på en omsorgsutbildning. Även tandsköterskor och högskoleingenjörer kommer att bli högt eftertraktade, visar SCB:s nya prognos.

I dagsläget är arbetsmarknaden för tandsköterskor ganska balanserad, vilket betyder att det utbildas ungefär lika många som det finns jobb för. Men så blir det inte i framtiden. Om det även i fortsättningen bara utbildas cirka 200 tandsköterskor per år samtidigt som majoriteten av de yrkesverksamma går i pension kommer det år 2030 att fattas nästan 8 000 tandsköterskor visar Statistiska Centralbyråns prognos över utbildning och arbetsmarknad.
 
Framtidsutsikterna är liknande för flera andra yrken. Störst efterfrågan blir det på arbetskraft inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorgen eftersom andelen äldre, personer över 65 år, i Sverige väntas öka med drygt 30 procent de närmaste tjugo åren. Totalt kommer det år 2030 att saknas 170 000 utbildade inom vård och omsorg, mest gymnasieutbildade men även sjuksköterskor, och i viss mån läkare.
 
På listan över framtidens eftertraktade grupper finns också bland andra speciallärare, fritidsledare, tandhygienister, kemister och biomedicinare.  Gymnasie- och högskoleingenjörer får också lätt att hitta jobb; år 2030 kommer antalet gymnasie- och högskoleingenjörer ha minskat till knappt 150 000 samtidigt som det kommer att behövas 200 000.
 
Sämre långsiktiga framtidsutsikter har ekonomer, socionomer, personalvetare och beteendevetare. Visserligen kommer det att behövas fler anställda i de yrkena också, men utbildningarna lockar allt fler samtidigt som pensionsavgångarna inte är lika stora som i andra grupper. Med dagens utbildningstakt kommer till exempel antalet socionomer öka med 50 procent till 2030, och även om det kommer att behövas fler inom äldreomsorgen finns det risk för överskott, konstaterar SCB.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE