Publicerad 11 maj 2007 Uppdaterad 11 maj 2007

Föräldrar bidragsfuskar mest

Rekordmånga anmäls för bidragsfusk av Försäkringskassan. Vanligaste är att föräldrar fuskar när det gäller vård av sjukt barn.

Hittills i år har nästan lika många misstänkta fuskare anmälts som under hela förra året, skriver Göteborgs-Posten. Det rör sig om drygt 1 600 personer i år och drygt 1 700 för hela förra året.


 


Förklaringen till höjningen är enligt Försäkringskassan att det förra året togs in 300 handläggare som skulle arbeta med att specialgranska misstänka fall. Bland annat gruppen föräldrar som tar ut vård av sjukt barn. Det är i den gruppen det fuskas mest. Över 1 000 personer har anmälts efter att de blivit påkomna med att vara på jobbet eller att ha lämnat barnet på dagis och tagit ut vab-frånvaron för sig själva.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE