Publicerad 24 september 2013 Uppdaterad 25 september 2013

Anna Johansson, fritidsledare i Båstads kommun, vill gärna jobba mer än de 60 procent hon har i dag. Foto: Magnus Torle

Flest deltider i Båstads kommun

Det gäller att vara anställd i rätt kommun om man ska få jobba så mycket man vill. I Avesta kommun har nio av tio en heltidstjänst, i Båstad är det inte ens hälften.

Nästan var tredje kommunanställd, eller 184 000 personer, har en deltidsanställning. Vissa jobbar deltid frivilligt, andra vill jobba mer men får inte någon heltidstjänst. Det visar den senaste personalstatistiken från Sveriges Kommuner och Landsting

Det är mycket stora skillnader mellan kommunerna. Allra flest deltidsanställda har Båstads kommun (se separat artikel). Där har inte ens hälften, 45 procent, en heltidsanställning i botten. Störst andel heltidsanställda har Karlstads och Avesta med drygt 93 respektive 92 procent.

Både Karlstad och Avesta har infört rätt till heltid för alla fast anställda. Avesta anställer sedan tre år tillbaka bara på heltid. Sedan man började med det har andelen heltidsanställda ökat markant, från 67 till 92 procent.

– Det var många som sa att det inte går att genomföra. Men om politikerna har bestämt att vi bara ska ha heltid är det bara att finna sig i det. När vi väl satte i gång märkte vi att det kanske inte var så svårt. Men det är inte helt problemfritt, säger Jan Ericsson som är personalchef i Avesta.

En effekt när alla ska jobba heltid kan bli så kallade delade turer, det vill säga ofrivilliga håltimmar mitt på dagen när det är mindre att göra på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Avesta har bestämt att inte tillåta delade turer. Tanken är att vårdpersonalen ska jobba på andra arbetsplatser när det är lite att göra på deras ordinarie jobb.

– Där har vi haft en del problem, det är inte alltid vi lyckas hitta sådana arbetsuppgifter och det finns de som tycker att det är jobbigt att gå till andra enheter och jobba så det är inte bara positivt, säger Jan Ericsson.

Trots att alla anställs på heltid finns det stora möjligheter att gå ner i arbetstid och jobba deltid. Det kommer man överens med arbetsgivaren om för ett år i taget.

– I praktiken är det fortfarande många som jobbar deltid men de jobbar på en högre procentsats i dag än tidigare, säger Jan Ericsson.

Allra vanligast är deltidsarbete bland kvinnor i lågavlönade vårdyrken. Jan Ericsson i Avesta säger att rätten till heltid är en principiellt viktig jämställhetsfråga.

– Möjligheten att få en lön som du kan leva på finns i Avesta i dag, det gjorde den inte tidigare, säger han.

En undersökning som SVT gjorde i vintras visade att 12 procent av landets kommuner infört rätt till heltid för alla anställda eller att de kommer att göra det i år. Det är främst fackförbundet Kommunal och Socialdemokraterna som har fört fram kravet.

Ofrivillig deltid är inte lika vanligt bland Visions medlemmar. Men för varje deltidsanställd som vill jobba mer är det ett stort problem. Kjell Svahn, ombudsman på Visions funktion för löner och yrkesvillkor vill inte gå så långt som att kräva rätt till heltid i alla kommuner.

– Jag tycker att deltidsanställda skulle ha en större rätt att få högre tjänstgöringsgrad, till exempel genom att man har företrädesrätt till lediga tjänster. Det har inte Visions medlemmar i kommuner och landsting i det nuvarande avtalet, säger han.

Anna Johansson har jobbat som fritidsledare på Ungdomens hus i Förslöv i Båstads kommun i två år. Just nu jobbar hon 60 procent men snart ska hon gå upp till 75 procent. Helst skulle hon vilja jobba mer.

– Jag vill jobba 100 procent om jag får. Jag behöver bland annat mer pengar för att kunna betala tillbaka mitt studielån. Få bättre pension är väl också rätt käckt, säger Anna Johansson.

Hur ser möjligheterna ut för att få en heltidstjänst?

– Det existerar inte i dagsläget, det finns inga 100-procentstjänster där jag jobbar. Men jag trivs så bra så jag kommer att stanna några år till i alla fall

Anna Johansson säger att hon måste söka jobb i en annan kommun om hon ska få ett heltidsjobb som fritidsledare. Egentligen tycker hon att även Båstads kommun borde kunna erbjuda heltid.

– Det borde det kunna göra, varför inte?

Båstads kommun har störst andel deltidsanställda av alla kommuner. Kommunalrådet Kerstin Gustafsson (M) blir förvånad när hon får höra att inte ens hälften har en heltidstjänst.

– När vi har anställt personal har vi haft en ekonomisk aspekt och bara anställt efter behov, då har det blivit mer deltider. Vid vissa tillfällen har vi erbjudit högre sysselsättningsgrad men det är inte många som har nappat.

Vad kan ni göra för att fler ska få jobba så mycket man vill?

– Jag har tagit upp det med personalenheten och de ska diskutera hur vi ska tackla den här bilden. Vi ska ta reda på om personalen vill ha högre tjänstgöringsgrad och hur vi i sådana fall ska bemöta det. Den processen ska komma i gång i kommunen nu, säger Kerstin Gustafsson. 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE