Publicerad 4 mars 2010 Uppdaterad 4 mars 2010

Fler ber kyrkan om ekonomisk hjälp

Allt fler söker ekonomiskt stöd hos kyrkans diakoner. Framför allt är det ensamstående mammor och unga under 30 år som ber om hjälp, visar en undersökning från Lunds stift.

Enligt enkäten uppger 72 procent av diakonerna i Lunds stift att de har upplevt ett ökat söktryck under 2009.

Främsta orsaken till att fler ber kyrkan om hjälp är den ekonomiska krisen, säger stiftsdiakon Janne Nilsson till Kyrkans Tidning.

En av dem som möter allt fler hjälpsökande är Vera Kalle, som har arbetat som diakon i S:t Peters klosters församling i Lund i nära 34 år.

– Jag har haft extremt mycket att göra det sista året. Allt fler har sökt sig till församlingen. Jag lyssnar och hjälper dem hitta till rätt instans men jag önskar att jag kunde göra mer. Särskilt när jag ser så många barn som är utsatta, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE