Publicerad 6 december 2006 Uppdaterad 7 december 2006

Fler arbetsgivare vill anställa

Andelen arbetsgivare som sökt efter folk under det senaste året har ökat. Det råder också brist på fler yrkesgrupper i år jämfört med förra året. Det visar Statistiska centralbyrån senaste prognos.Det ser allt ljusare ut på arbetsmarknaden och de positiva prognoserna står nu som spön i backen. Nyligen kom Ams prognos över arbetsmarknadsutsikterna för 2007 som visade att sysselsättningen ökar rekordsnabbt med 90 000 personer under nästa år. I går presenterarde Statistiska centralbyrån sin arbetskraftsbarometer, som är en undersökning bland 7 000 arbetsgivare som visar vilka yrken som kommer att vara eftertraktade på arbetsmarknaden på tre års sikt.


 


Enligt Statistiska centralbyrån har arbetsmarknaden för socionomer med några års yrkeserfarenhet förbättrats, liksom för jurister, ekonomer och programmerare/systemerare. Arbetsgivarna bedömer att behovet av den senare yrkesgruppen kommer att öka under de närmaste tre åren.


 


Prognosen visar också att det råder fortsatt brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna gymnasieutbildade tekniker. Det råder även stor brist på specialutbildade sjuksköterskor, läkare och förskollärare.


 


Däremot är tillgången på bland annat yrkeserfarna handels- och administrativt utbildade samt samhällsvetare fortsatt god. Det betyder att det kan bli svårare för den som har ett sådant yrke att skaffa ett nytt jobb.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE