Publicerad 27 februari 2013 Uppdaterad 27 februari 2013

Fem kommuner startar tolkförmedling

Fem västsvenska kommuner och Västra Götalandsregionen startar en gemensam tolkförmedling. ”För oss tolkar är det här riktigt bra”, säger Visions ombud Håkan Lösnitz.

Det är de fem kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla som tillsammans med Västra Götalandsregionen har bildat Tolkförmedling Väst i ett kommunalförbund.

–Det handlar om att säkra kvaliteten på språktolktjänster, säkra tillgången på tolkar och säkra kompetensen hos tolkarna säger, Christina Karlsson, tillförordnad förbundschef för Tolkförmedling Väst.

Tolkbranschen har länge präglats av hård prispress mellan privata tolkförmedlingar vilket lett till allt sämre villkor för tolkarna och sämre kvalitet på tolkningarna till kommuner, landsting och andra myndigheter.

Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla har redan i dag kommunala tolkförmedlingar men nu kommer även Borås och Västra Götalandsregionen att köpa alla sina tolktjänster från Tolkförmedling Väst. Förmedlingen räknar med att ha cirka 1 000 registrerade tolkar som ska klara det beräknade behovet på omkring 180 000 tolktimmar om året.

–För oss tolkar är det här riktigt bra, nu måste kommunerna och landstinget använda den regionala tolkförmedlingen. Nu slipper vi detta hoppande och hattande mellan de privata tolkförmedlingarna, säger Håkan Lösnitz, tolk och ombud i Vision Rikstolk med ansvarar för västra Sverige.

Tolkförmedling Väst drar igång 1 april och Vision har redan tecknat kollektivavtal. Det kommer enligt Håkan Lösnitz att innehålla flera förbättringar jämfört med tidigare.

Bland annat har den obekväma arbetstiden utökats från klockan 19.00 – 06.00 till 18.00 – 07.00. Avbokningstiderna har också ändrats till det bättre. Nu får tolkarna ersättning för alla uppdrag som avbokas senare än 24 timmar innan de ska utföras. Tidigare var gränsen i de kommunala förmedlingarna 18 timmar. Vid avbokningarna ska tolkarna även få ersättning för den planerade restiden.

–Avbokningstiderna ändrades äntligen till det bättre. På vissa håll kan tolkförmedlingarna ringa två timmar innan och säga till tolken att uppdraget är inställt. Då står tolken som har tackat nej till andra uppdrag där med Svarte Petter och får ingen ersättning, säger Håkan Lösnitz.

Tolkarna ska också få lika mycket betalt för telefontolkningar som för tolkningar på plats. De kommer också att få ett friskvårdsbidrag på 500 kronor om året.

Alla tolkarna på Tolkförmedling Väst kommer även i fortsättningen att jobba som frilansar. Nästa steg för Vision Rikstolk och Håkan Lösnitz blir att ordna tryggare villkor.

–Jag  säger hela tiden till tolkförmedlingen: Vill ni göra det här riktigt bra för kunderna och tolkarna så fastanställ oss. Nu måste vi få till riktiga anställningsförhållanden så att även vi tolkar kan ha semester, vara sjukskrivna och hemma med sjuka barn när det behövs, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE