Publicerad 13 maj 2013 Uppdaterad 14 maj 2013

Felaktigt avskedad präst får kvarts miljon

Den präst i Gnosjö församling som avskedades i höstas ska få anställningen tillbaka och 250 000 kronor. Det är resultatet av en dom i Arbetsdomstolen.

Prästen avskedades i september efter att ha varit avstängd från sin tjänst sedan i maj förra året. Som skäl angav arbetsgivaren samarbetssvårigheter och illojalitet.

Men enligt kollektivavtalet får en avstängning bara ske om arbetsgivaren har tungt vägande skäl, till exempel att den anställde har gjort så allvarliga fel i sitt arbete att det kan medföra fängelse. Dessutom får en avstängning bara ske 30 dagar i sänder.

Vision, som prästen är medlem i, valde därför att stämma Gnosjö församling till Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen slår fast att både avskedandet och avstängningen var felaktiga. Prästen ska få anställningen tillbaka och 250 000 kronor, varav 150 000 kronor är skadestånd och resten utebliven lön.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE