Publicerad 14 februari 2008 Uppdaterad 14 februari 2008

Färre personer får socialbidrag

Antalet personer som får socialbidrag fortsätter att minska. Under de senaste tio åren har antalet bidragstagare minskat med 44 procent.

Antalet biståndstagare är nu nere på lägre nivåer än det var i början av 1990-talet. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om individ- och familjeomsorgen för 2006.


 


Men analyserna visar att det inte är inom alla kategorier som antalet bidragstagare minskar. Antalet som får långvarigt bistånd minskar inte alls i samma takt.


 


Socialstyrelsen ser särskilt allvarligt på att det blir vanligare att fler unga har socialbidrag under långa perioder. Andelen unga som fått socialbidrag under lång tid var tre gånger högre 2006 än i början av 1990-talet.


 


En förklaring kan vara att unga har svårare att etablera sig i samhället idag. Många hamnar i utanförskap där de varken studerar, arbetar eller söker jobb.


 


Socialstyrelsen konstaterar också att personalsituationen inom barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning måste bli bättre. Personalen uppger att deras arbetsdag präglas av ständiga akututryckningar och att det är brist på tid för eftertanke och reflexion.


 


Många upplever också att nya arbetsuppgifter tillkommer utan att resurserna ökar. Socialstyrelsen efterlyser förändringar när det gäller såväl lagstiftning och utbildning som inom organisation och ledarskap.


 


Läs hela lägesrapporten på Socialstyrelsens webbplats.


 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE