Publicerad 7 november 2006 Uppdaterad 7 november 2006

Färre byter jobb inom äldreomsorgen

Personalomsättningen inom äldreomsorgen minskar liksom sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.Antalet månadsavlönade inom äldreomsorgen uppgår till 255 000 personer i kommunerna. I dag är det färre som söker sig vidare och sjukfrånvaron sjunker både bland hel- och deltidsanställda inom äldreomsorgen. Det visar en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


 


Rapporten bygger på statistik från SKL, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. Den visar att anhörigstödet ökat och att samtliga kommuner kan erbjuda korttidsvård, som till exempel en avlösningsplats utanför hemmet, och att 90 procent av kommunerna kan ge dagvård eller stöd i hemmet.


 


Antalet seniorbostäder har enligt rapporten ökat med drygt 60 procent sedan år 2000. Då var de flesta seniorbostäderna bostadsrätter, men nu står de kommunala bostadsbolagen för merparten av bostadsbeståndet. De flesta äldre mellan 65 och 74 år bor i dag i hus och rapportförfattarna räknar därför med att många äldre kommer vilja flytta till ett seniorboende om några år. Då kommer också efterfrågan på denna typ av boende att öka.


 


Däremot har platserna i särskilt boende minskat med 4400 mellan 2004 och 2005.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE