Publicerad 25 mars 2009 Uppdaterad 1 april 2009

Färre bygglov slår mot många kommuner

Nu sinar bygglovsärendena i kommunerna – och med det intäkterna. Flera stadsbyggnadskontor i landet kan tvingas att minska bemanningen.

Kommunernas bygglovsverksamhet ska i huvudsak vara självfinansierad av avgifter för bygglov och bygganmälningar. Den allmänna ekonomiska nedgången har dock medfört att det byggs och snickras mindre, vilket märks i många kommuner.

I Göteborg ska 85 procent av bygglovsverksamheten drivas på egna intäkter. Under årets tre första månader har ärendena varit 15 procent färre jämfört med ett normalt år.

–Vi tittar över om det finns medarbetare som tillfälligt kan göra andra arbetsuppgifter, exempelvis arbeta med detaljplaner, säger Fredrik Andersson, bygglovschef i Göteborgs kommun.

Även i Umeå har två anställda som normalt arbetar med bygglov tillfälligt flyttats över till andra arbetsuppgifter. Stadsarkitekten Olle Forsgren uppskattar nedgången av bygglovsärendena till 15-20 procent.

I Västerås har nedgången varit ännu större. Ärendena har minskat med 25 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. Trots att verksamheten till omkring 75 procent ska vara självfinansierad är ekonomin under kontroll.

–Vi har gått med överskott tidigare, vilket vi får ta med oss. Så det blir ingen omedelbar påverkan för oss, säger Ragnar Voigt, arkitekt på stadsbyggnadskontoret i Västerås.

I Trollhättan har tre bygglovsinspektörer nyligen blivit två. Jan Sagfors, bygglovsingenjör, ser en tydlig trend.

–Ärendena blir inte färre, men de blir mindre, säger han.

Samma budskap, att ärendena blivit mindre i omfattning, kommer även från andra stadsbyggnadskontor i landet som SKTF-tidningen varit i kontakt med. En annan effekt av nedgången är att flera stadsbyggnadskontor som tidigare varit överhopade med arbete kunnat andas ut och beta av i ärendehögar som blivit liggande.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE