Publicerad 30 november 2009 Uppdaterad 1 december 2009

Farligt att jobba vid sjukdom

Att gå till jobbet trots att man är sjuk kan vara skadligt för hälsan och på sikt leda till långtidssjukskrivningar. Det visar en ny studie.

Forskare vid Karolinska institutet i Solna, Stockholms universitet och Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort studien som omfattar närmare 10 000 anställda i kommuner, landsting och privata industriföretag.

I början av studien, som pågick i tre år, fick de anställda bland annat svara på frågor om sin hälsa samt om de jobbat trots att de egentligen kände sig så sjuka att de borde ha stannat hemma, skriver Upsala Nya Tidning.

Vid studiens slut fann forskarna att de som jobbat trots att de varit sjuka i större utsträckning hade sämre hälsa och högre sjufrånvaro än de som stannat hemma.

Bland de kommun- och landstingsanställda som jobbat trots sjukdom vid fler än fem tillfällen på ett år hade 27 procent mer är 30 sjukdagar tre år senare.

Bland de som stannade hemma hade bara 12 procent mer än 30 dagars sjukfrånvaro.

­–Hög sjuknärvaro verkar alltså vara en riskfaktor för framtida ohälsa och sjukskrivningar både för kvinnor och män, säger docent Malin Josephson på Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Varför de som jobbat trots att de varit sjuka löper större risk att få sämre hälsa senare i livet har forskarna inget svar på.

–Kanske är det så att personer med hög sjuknärvaro över huvud taget har en mer stressig och ohälsosam livsstil än andra, säger Malin Josephson till Upsala Nya Tidning.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE