Publicerad 6 december 2013 Uppdaterad 6 december 2013

Facket överkört när kyrkoherde anställdes

Leksand, Djura och Siljansnäs kyrkliga samfällighet anställde en kyrkoherde trots att facken och arbetsgivaren var överens om att tjänsten skulle utlysas på nytt. Nu stämmer Vision samfälligheten och kräver 100 000 i skadestånd.

Den gamla kyrkoherden skulle gå i pension och en ny skulle tillsättas. En rekryteringsgrupp tillsattes för att vaska fram en lämplig kandidat. Vid den mbl-förhandling som följde ville inte de fackliga parterna att den föreslagna personen skull få tjänsten. Fack och arbetsgivare kom då överens om att tjänsten skulle utlysas på nytt.

Ändå beslutade kyrkonämnden någon vecka senare att den förordade personen skulle anställas som kyrkoherde.

–De var överens om att utlysa tjänsten på nytt. Att anställa kyrkoherden ändå, utan att återuppta förhandlingarna med fackförbunden, strider mot mbl, säger Visions förbundsjurist Malin Sjunnebo.

Vision stämmer samfälligheten och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till Arbetsdomstolen och kräver 100 000 kronor i skadestånd.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE