Publicerad 7 december 2009 Uppdaterad 8 februari 2010

Facken kräver Region Skåne på skadestånd

Flera fackförbund anser att Region Skåne körde över personalen vid beslutet om en sammanslagning av sjukhusen i Lund och Malmö. Nu krävs regionen på skadestånd.

Fackförbunden är kritiska till att de fick informationen om sammanslagningen samtidigt som nyheten presenterades för allmänheten. Enligt fackförbunden har arbetsgivaren därmed brutit mot samverkansavtalet och lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

– Arbetsgivaren förde ingen som helst kommunikation med de fackliga organisationerna. Vi blev kallade till ett extrainsatt möte samtidigt som de höll en presskonferens. Vi hade ingen aning om vad det handlade om, säger Monika Göl, SKTFs avdelningsordförande i Region Skåne.

Hittills har Kommunal, Vårdförbundet och Ledarna begärt tvisteförhandlingar med arbetsgivaren. Under veckan kommer även SKTF att lämna in en begäran om förhandling om brott mot samverkansavtalet och MBL. Vårdförbundet har begärt 225 000 kronor i skadestånd. Men SKTF har ännu inte preciserat någon summa.

– Vi kommer att ta den frågan under förhandlingarna, säger Monica Göl.

Regiondirektören Sören Olofsson anser inte att man kört över de fackliga organisationerna.  Till Sveriges Radio Malmö säger han att de kommer att få möjlighet att komma med synpunkter om förändringarna under december.

– Arbetsgivaren har hävdat att det inte var något politiskt beslut fattat när vi fick informationen. Men det är inte sant – allt var spikat och klart även om det formella beslutet inte var taget, säger Monika Göl.

Den 1 januari ska sammanslagningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö vara klar. Då ska förvaltningarna slås ihop för att bilda Skånes universitetssjukhus, Sus. På sjukhusen ska kliniker, verksamheter och administration arbeta under en sjukhusledning.

SKTF har mellan 1 200 och 1 300 medlemmar på de två sjukhusen. Framför allt handlar det om administratörer, medicinska sekreterare och tekniker. Hur de kommer att påverkas är fortfarande oklart. Men ett mål är att sammanslagningen ska leda till mindre dubbelarbete och färre tjänster inom administrationen.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE