Publicerad 20 april 2007 Uppdaterad 26 april 2007

Extra påökt för socialsekreterare

Ett 40-tal socialsekreterare i Falkenberg får i snitt 1 600 kronor mer i månaden. Lönehöjningen ska förhindra att socialsekreterarna slutar och börjar jobba i grannkommunerna.

I flera år har socialsekreterarna i Falkenbergs kommun tjänat mellan 1 000 och 1 500 kronor mindre än sina kollegor i grannkommunen Halmstad. Samtidigt är Falkenberg en liten kommun och många anställda bor i Halmstad.


 


–Då är det ju rätt lätt att gå tillbaka till hemkommunen. Vi hade en del socialsekreterare som hade jobbat hos oss i fyra år som slutade, säger Mats Lindén, sektionschef på individ- och familjeomsorgen.


 


–Det blir ju ett dubbelt lönelyft, dels är löneläget högre dels slipper man både tid och kostnad för att pendla.


 


Falkenberg har inte haft svårt att anställa nyutexaminerade socialsekreterare. Problemet är att många har slutat efter några år. Det har lett till att individ- och familjeomsorgen har tappat kompetens. Det har också inneburit påfrestningar på personal och chefer som stannat.


 


Socialsekreteraren Camilla Gudmundsson på familjegruppen bor i Halmstad och har pendlat de fyra milen till Falkenberg i sju år.


 


–Nu har det varit många som har slutat på en gång. Så var det för några år sedan också och då blir det väldigt märkbart, säger hon.


 


Även Camilla Gudmundsson har funderat på att sluta. I höstas skrev hon och några kollegor ett brev till arbetsgivaren och påpekade problemet med att individ- och familjeomsorgen tappade kompetens. Nu har arbetsgivaren skjutit till pengar för att få personalen att stanna.


 


Lönehöjningen gäller alla på individ- och familjeomsorgen som arbetar med myndighetsutövning. Hur mycket var och en får varierar, vissa får mer och andra får ingenting men i snitt ska alla få höjning på 1 600 kronor i månaden. Höjningen betalas ut i två omgångar och den första höjningen på 800 kronor kommer på aprillönen.


 


Camilla Gudmundsson tror att höjningen kan få effekt, dels för att det generella löneläget har förbättrats men också för att andra felaktiga lönesättningar har rättats till.


 


–Det uppkommer ju vissa snedsitsar när nya kommer gentemot de som jobbat här innan och jag tycker det är bra att man har använt pengar till att rätta till det samtidigt som löneläget har höjts.


 


SKTFs avdelningsordförande Fredrik Gustavsson tycker det är bra att kommunen höjer lönerna för socialsekreterarna. Men han tycker att fler borde ha fått del av kakan.


 


–Höjda löner är alltid bra, men man borde har gjort något radikalt åt hela socialförvaltningen. Även många socialsekreterare och behandlingssekreterare som inte har myndighetsutövning har ett svårt, tungt och utsatt arbete. De borde också ha fått del av löneökningen, säger han.


 


 


 


 


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE