Publicerad 27 oktober 2005 Uppdaterad 27 oktober 2005

Enhetschefer omplaceras efter brister i vården

Den omtalade vårdskandalen i Karlshamns kommun där nio anställda stängdes av från jobbet får nu sitt efterspel. Ingen avskedas men sex anställda kommer att placeras om.

Det var i slutet av september som missförhållandena på ett äldreboende i Karlshamn avslöjades. Nu är kommunens rapport om missförhållandena klar.


 


De som bor på äldreboendet är dementa och flera är oroliga och vilsna på nätterna. Trots det har vårdpersonalen vid upprepade tillfällen lämnat avdelningarna de ansvarat för och i stället suttit i dagrummet och tittat på TV.


 


Enligt rapporten har en anställd bevisligen sovit på natten. Vid det tillfället ramlade en vårdtagare omkull på golvet. En anställd tvingades då springa iväg till ett intilliggande hus för att väcka sin kollega och be om hjälp. Under tiden lämnades vårdtagaren ensam på golvet.


 


Dagpersonal som har löst av nattskiftet har vid flera tillfällen mött oroliga vårdtagare med blöta nattkläder och blöjor. Rapporten slår fast att det varit blött av urin i sängarna i sådan omfattning att det tyder på brister i vården och tillsynen. En vårdtagare har vid upprepade tillfällen hittats frusen och kall på morgonen. Nattlinne, madrass och sängkläder var då genomblöta av urin. Enligt rapporten kan missförhållandena knytas till en viss grupp i personalen.


 


Det har även funnits andra brister som inte kan knytas till den aktuella personalgruppen. Nattpersonalen har inte följt uppgjorda rutiner, städning har inte fungerat, dokumentationen har varit dålig och likaså introduktionen av vikarier.


 


Förvaltningschefen Christel Jönsson anser dock inte att förseelserna är tillräckligt allvarliga för att någon ska avskedas. Två vårdanställda har tilldelats skriftliga varningar. Dessa plus ytterligare två vårdanställda har förflyttats till andra vårdboenden.


 


Även två enhetschefer kommer att omplaceras. Personalchefen Thomas Andersson säger att en av dem får ett jobb som enhetschef i ett annat område medan den andra blir biståndshandläggare.


 


Förvaltningsledningen håller nu på att ta fram en handlingsplan för personalen på äldreboendet. De kommer att får stöd, handledning och hjälp att utveckla arbetslaget. De anställda kommer också att utbildas i värdefrågor samt i bemötande av vårdtagare och anhöriga.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE