Publicerad 25 november 2011 Uppdaterad 25 november 2011

Energibolag varnar för personalbrist

Rekrytering blir en av de största frågorna för energiföretagen de närmaste åren. 7000 nya ingenjörer och tekniker behöver anställdas, visar siffror från Svensk Energi.

Bristen på ingenjörer har påtalats i flera år och bekräftats i undersökningar där man jämfört behovet med hur många som utbildas. Nu varnar energibranschen för att risken för kompetensbrist blir ett stort problem för företagen.

En undersökning som Svensk Energi gjort bland sina medlemmar –  till största delen kommunala energi- och elnätsbolag – visar att det fram till 2016 behövs 7000 nya medarbetare med energi- och elkraftskompetens. Behovet är störst inom elkraft där företagen behöver rekrytera cirka 2 200 ingenjörer och 1 500 tekniker och elektriker.

Enligt Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi, blir rekrytering en av de viktigaste frågorna för branschen de närmaste åren.

– Ekvationen känns närmast olöslig, eftersom utbildningssystemet inte kan leverera vad som motsvaras av det verkliga behovet, säger hon i en kommentar till undersökningen.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE