Publicerad 17 januari 2013 Uppdaterad 21 januari 2013
Ämnen Avtal 2013

Energianställda kan få avtal utan tidsgräns

Visions medlemmar på kommunala energibolag kan för första gången få ett nytt avtal utan bortre tidsgräns. Det bygger dock på att fack och arbetsgivare blir överens om hur övervakningen av ett sådant avtals sköts.

Kollektivavtalet för anställda på energibolagen går ut den sista mars och nyligen lämnade Vision över sina önskemål, det så kallade avtalsyrkandet, till arbetsgivarorganisationen KFS. För första gången är Vision försiktigt positiva till ett avtal som inte har ett tydligt slutdatum, ett tillsvidareavtal. Arbetsgivarsidan har även tidigare velat ha ett sådant avtal.

­­–Det viktiga är att vi nu får till en bra diskussion om hur vi hanterar  ett tillsvidareavtal. Men om vi ska gå med på detta måste vi också få någonting tillbaka, säger Sven-Erik Trulsson, som arbetar på energibolaget Jämtkraft och varit med i den grupp som tagit fram Visions yrkande.

När Sven-Erik Trulsson talar om att få någonting tillbaka handlar det om framsteg i de så kallade villkorsfrågorna. Det kan exempelvis handla om fler semesterdagar, om bättre övertidsersättning eller förlängt föräldrapenningstillägg. I de två senaste avtalsrörelserna har Vision fått dålig utdelning i dessa frågor, anser han.

En risk med ett tillsvidareavtal är att det inte finns några givna tidpunkter för att diskutera och förhandla om arbetsvillkoren. Att det skapas någon form av rutiner för uppföljning av avtalet är därför en förutsättning för att gå med på ett tillsvidareavtal, menar Vision.

I yrkandet till arbetsgivarna finns, till skillnad från tidigare år, inga konkreta krav, Det handlar snarare om målsättningar. Kraven kommer i stället att preciseras under förhandlingarna. Jan-Olov Olsson, ombudsman på Vision, förklarar varför:

–Tidigare år har både Vision och KFS haft tydliga önskemål med sig till förhandlingarna. Det har lett till låsningar. Vi hoppas detta ska ge ett bättre förhandlingsklimat.

Anställda på energibolag har sedan tidigare avtal som varit sifferlösa, det vill säga att lönen sätts helt lokalt. Historiskt har det gett en god löneutveckling och en omfattande generationsväxling som står för dörren talar för att den utvecklingen kommer att fortsätta, åtminstone för tekniker och ingenjörer.

Vision har runt 6 500 medlemmar som arbetar under KFS-avtalet. Ungefär hälften av dem arbetar på energibolag.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE