Publicerad 5 april 2007 Uppdaterad 5 april 2007

En miljard satsas på integration

Invandrarna måste få jobb snabbare anser regeringen som satsar en miljard på bidrag till kommuner och arbetsgivare.

I vårpropositionen ska pengar anslås till de kommuner som satsar på jobb och utbildning för nyanlända invandrare. Det skriver utbildningsminister Lars Leijonborg, migrationsminister Tobias Billström och integrationsminister Nyamko Sabuni på DN Debatt i dag.


 


I budgeten finns 600 miljoner kronor som ska få kommunerna att göra mer för att invandrarna ska komma ut snabbare på arbetsmarknaden. Jobb, svenskstudier och utbildning ska hjälpa till att öka integrationen. Regeringen tycker inte att det fungerar bra som det är i dag då invandrare ofta kommer till kommuner där det finns många tomma bostäder men få jobb. I stället vill de att invandrarna hamnar i kommuner med starkare arbetsmarknad. Det är därför det nya stimulansbidraget införs.


 


Högskolor och specialutbildningar för invandrare får 46 miljoner kronor. Ytterligare 400 miljoner satsas på så kallade instegsjobb som ska kombineras med studier i svenska. Instegsjobben är en typ av praktikplats med handledning där arbetsgivaren betalar 20 procent av ersättningen till den anställde. Resten täcks av subventioner.


 


Regeringen vill även se till att mer görs för att SFI, Svenska för invandrare, ska nå målen. Ett av förslagen är att den som klarat utbildningen ska få pengar i belöning. Detta ska utredas vidare.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE