Publicerad 18 september 2007 Uppdaterad 4 september 2008

Ekonomin styr vårdbeslut

Det är kommunernas ekonomi snarare än de gamlas behov som avgör vilken vård och omsorg de får. Det framgår av en intervjuundersökning med 350 biståndsbedömare som SKTF har gjort.

Biståndsbedömarna har en nyckelroll i den svenska äldreomsorgen. Deras uppgift är att självständigt utreda, bedöma och föreslå vilka insatser en individ har rätt till.

Men SKTFs undersökning visar att det är si och så med den självständiga bedömningen. Drygt 60 procent av biståndsbedömarna tar hänsyn till vad som är politiskt och ekonomiskt möjligt när de lägger fram sina förslag – även om de gamlas behov är större än det föreslagna biståndet.

–Det är ovärdigt att biståndsbedömningen blir en slags förhandling där man väger ekonomi mot den enskildes behov. Det är självklart att biståndsbedömarna ska utgå från de gamlas behov. Kan man inte tillmötesgå behovet måste det bli ett tydligt avslag från politikerna så att det finns möjlighet att överklaga beslutet, säger Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig på SKTF.

Undersökningen visar också att det finns ett tydligt samband mellan kommunens storlek och ekonomins betydelse. Ju större kommunen är, desto mer överordnad är ekonomin.

Nästan alla biståndsbedömare uppger att det finns kommunala riktlinjer för biståndsverksamheten, samtidigt efterlyser hela 80 procent nationella riktlinjer. Ett argument som framförs är att nationella riktlinjer skulle kunna innebära att alla får en likvärdig service över hela landet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE