Publicerad 4 oktober 2012 Uppdaterad 4 oktober 2012

Datainspektionen kräver svar om kommunmoln

Förra året fick Salems kommun kritik för sitt sätt att lagra känsliga datauppgifter i så kallade molntjänster. Nu kräver Datainspektionen att kommunen visar vilka åtgärder man vidtagit.

 Förra året blev Salem den första kommunen som lade ut sina it-funktioner på Google apps. Det innebär bland annat att dokument lagras på internet istället för på kommunens servrar. På det räknar kommunen med att spara omkring 10 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Men Datainspektionen har riktat hård kritik mot Salems kommun eftersom man anser att molntjänsterna är svåra att förena med personuppgiftslagen. Inspektionen anser också att villkoren i kommunens avtal med Google är för otydliga.

Nu kräver myndigheten att kommunen kommer in med en redovisning på vilka åtgärder man har vidtagit. Kommunstyrelsen ska också redogöra för om man infört fler, och i så falla vilka, molntjänster.

–I vår granskning från 2011 pekade vi ut ett antal problem som måste lösas. Nu vill vi se att de verkligen har åtgärdats, säger Datainspektionens jurist Ingela Alverfors, i ett pressmeddelande.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE