Publicerad 22 februari 2013 Uppdaterad 22 februari 2013

Dålig säkerhet på HVB-hem kan kosta halv miljon

Linköpings kommun riskerar en halv miljon kronor i böter om man inte skärper säkerheten och tryggheten på ett av kommunens HVB-hem.

Kommunen har redan tidigare fått kritik för säkerheten på HVB-hemmet på Kristinebergsgatan. Hemmet drivs av kommunala Leanlink och tar emot ungdomar i åldrarna 16 till 20 år med psykosocial problematik.

Seden sommaren 2010 har två misstänkta sexuella övergrepp begåtts i lokalerna. Efter det första vidtog kommunen åtgärder men efter det inträffade ytterligare ett misstänkt övergrepp.

Behandlingshemmet består av två hyreshus där ungdomarna har egna lägenheter med ett rum och kök. Hemmet har inte personal tillgänglig dygnet runt, de kan befinna sig i ett annat hus än den som slår larm.

Efter den senaste händelsen har kommunen presenterat en ny åtgärdslista men Socialstyrelsen anser att inte heller de åtgärderna räcker.

Kommun har nu fram till den 20 maj på sig att se till att det finns personal tillgänglig dygnet runt i hemmets lokaler och att säkerhetskraven uppfylls. Annars kan Socialstyrelsen begära att kommunen tvingas betala ett vite på 500 000 kronor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE