Publicerad 6 april 2009 Uppdaterad 7 april 2009

Bruksvärdet föreslås bli kvar

Allmännyttans organisation Sabo och Hyresgästföreningen föreslår att bruksvärdesprincipen för hyror bör behållas. Mats Odell (KD), som ansvarar för bostadsfrågorna i regeringen, är positiv.

För ett år sedan föreslog en statlig utredning att de kommunala bostadsbolagen skulle bli mer affärsmässiga och göra så stora vinster som möjligt. Utredaren Michaël Koch ansåg också att hyrorna skulle få höjas kraftig i attraktiva områden och att efterfrågan skulle styra hyrorna i större utsträckning.

I dag lämnade Hyresgästföreningen och Sabo sitt gemensamma förslag till regeringen på hur hyressättningen ska gå till i framtiden. Organisationerna vill att bruksvärdet (se faktaruta) och dagens system med kollektiva hyresförhandlingar ska behållas.

Nytt är att parterna vill att bruksvärdet ska fastställas med utgångspunkt från hyrorna både hos kommunala och privata hyresvärdar och att det är båda dessa som ska vara vägledande när det uppstår tvister om hyran. I dag är det bara hyresnivåerna i de kommunala bostadsbolagen som är normerande för hyresnivåerna.

Sabo och Hyresgästföreningen vill att de kommunala bostadsföretagens verksamhet även i fortsättningen ska drivas efter affärsmässiga principer och utan vinstsyfte. Det innebär att företagets ska ha ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, men att det primära syftet inte är att generera vinst.

Mats Odell (KD) är positiv till Sabo:s och Hyresgästförenings förslag. Han säger till TT att han ser goda möjligheter att träffa en bred politisk överenskommelse i frågan.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE