Publicerad 9 oktober 2006 Uppdaterad 9 oktober 2006

Brott mot funktionshindrade anmäls inte

Funktionshindrade utsätts för alla möjliga slags brott - till exempel stöld och misshandel - men brotten benämns som något annat och polisanmäls inte. Det visar ännu opublicerad forskning.Bedrägeri, olaga frihetsberövande, sexuellt utnyttjande, misshandel och stöld är exempel på brott som funktionshindrade utsätts för. Men när det inträffar kallar personalen som jobbar med funktionshindrade brotten för något annat. Om någon blir bestulen kallas det för ”att de blivit av med pengar” eller om någon blir misshandlad kan det heta att ”det brast för den personliga assistenten” vid ett visst tillfälle. Brotten polisanmäls då inte heller eftersom de uppfattas som något annat än ett brott. Åtgärder vidtas i stället genom omplacering eller uppsägning av personal.


 


–Det för med sig att problemet döljs och att de här brotten inte får någon rättvis prövning, säger Kerstin Färm, lektor vid Mälardalens högskola.


 


Forskningen, som är så ny att den ännu inte hunnit publiceras, bygger på studier från tre kommuner. Där har omkring 30 personer - som antingen är chefer inom handikappomsorgen eller poliser - intervjuats. Dessutom har en enkät bland personal som arbetar med funktionshindrade på boenden och dagverksamheter genomförts. Kerstin Färm anser att resultaten pekar på att kunskapen bland personalen behöver öka.


 


–Både inom grundutbildningen och inom organisationerna bör fokus på de här frågorna öka, liksom informationen till funktionshindrade om vad människor får och inte får göra mot dem, menar hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE