Publicerad 28 februari 2014 Uppdaterad 28 februari 2014

Bristande kvalitet på flera tandvårdsutbildningar

Flera högskoleutbildningar för tandhygienister och tandtekniker har brister i kvalitet och måste förbättra sig. Det konstaterar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i en ny rapport.

När det gäller tandhygienistutbildningarna får de i Göteborg, Karlstad och på Karolinska institutet i Stockholm kritik. Kritiken handlar bland annat om att studenterna får för lite kunskap om munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet, skriver Tandläkartidningen.

Tandteknikerutbildningar finns på tre platser i landet. Utbildningen i Umeå får omdömet hög kvalitet men de i Göteborg och Malmö har brister enligt UKÄ. Skolorna har brister i ett de de sju målen som granskats. Det handlar om studenternas kunskaper om produkter och material som används inom tandvården och hur de påverkar hälsan och miljön.

UKÄ ifrågasätter skolornas tillstånd att utfärda examen och ger dem ett år att rätta till bristerna.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE